POH GGZ

Afspraak met praktijkondersteuners POH/GGZ

Voor wie is dit spreekuur?
Een praktijkondersteuner begeleidt en coacht patiënten zowel jeugd, volwassenen als ouderen met psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan lichte klachten zoals paniek, somberheid, stress, werk- en opvoedingsproblemen, maar ook aan rouw, verslaving, geweld, eetstoornissen, relatieproblematiek. De meeste van deze klachten zijn goed te behandelen of hanteerbaar te maken met een kortdurende behandeling.

Het eerste gesprek heeft u met uw huisarts zelf. De huisarts overlegt samen met u welke zorg u nodig heeft, of dat er nog nader onderzoek nodig is en verwijst u door. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden bijvoorbeeld de psycholoog, het Algemeen Maatschappelijk werk, een meer specialistische instantie of naar onze eigen Praktijkondersteuner Psychische Zorg.

De praktijkondersteuners Psychische Zorg zijn medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Zij werken nauw samen met uw eigen huisarts. Zij hebben een passende opleiding genoten. Zij kunnen een screening doen van uw klachten en u zonodig, in overleg met uw huisarts, extern doorverwijzen naar psycholoog of meer specialistische zorg. Niet altijd zal een verwijzing nodig zijn en kan de praktijkondersteuner Psychische Zorg u in 5 tot 8 gesprekken al goed op weg helpen. Na verwijzing van uw huisarts kunt u via de doktersassistentes een afspraak met hen maken.

De huisarts geeft u, afhankelijk van uw klachten, vragenlijsten mee die u voorafgaand aan het gesprek bij de praktijkondersteuner invult. De huisarts zal u ook vragen te formuleren wat uw hulpvraag is en wat u in de gesprekken wilt bereiken: Wat is uw doel? Wat wilt u veranderen?

De praktijkondersteuner biedt u tijdens de gesprekken handvatten om zaken in uw leven weer zelf op te kunnen pakken. De duur van een gesprek is 25 minuten (bij relatiegesprekken 2 x 25 minuten). Er wordt van u een actieve bijdrage verwacht in de gesprekken en in de periodes tussen de afspraken. Het meeste werk wordt dan ook door u zelf gedaan buiten de gesprekken om, vaak aan de hand van oefeningen of opdrachten. Mogelijk kan internet-therapie ook een geschikte optie zijn. Bij eMentalhealth gaat u, naast gesprekken met de praktijkondersteuner Psychische Zorg, via het internet met speciale programma’s en oefeningen in een beveiligde omgeving zelf aan de slag met uw problematiek.

Gesprekken met de praktijkondersteuner binnen de huisartsenpraktijk worden vergoed vanuit de basisverzekering en vallen niet onder het wettelijk verplicht eigen risico: u ontvangt dus geen rekening voor de geboden hulp. Indien nodig wordt u door uw huisarts verwezen naar de Basis GGZ (bijvoorbeeld psycholoog eerste lijn) of naar de Gespecialiseerde GGZ (bijvoorbeeld Altrecht: tweedelijn). Vanuit de basiszorgverzekering worden behandelingen in de Basis dan wel Gespecialiseerde GGZ geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar. De behandelingen vallen meestal wel in het eigen risico. Indien dit nog niet voor een jaar is uitgeput, dan ontvangt u voor dit deel de rekening via de zorgverzekeraar. Let op: behandelingen van speciale therapieën krijgt u alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Controleer dus altijd uw eigen zorgverzekering en vraag altijd na of u bepaalde therapieën vergoed krijgt.

Onze praktijkondersteuners kunnen ondersteunen bij het afbouwen van antidepressiva. Antidepressiva worden voorgeschreven voor behandeling van depressie of angst of om herhaling te voorkomen bij mensen die dit eerder doorgemaakt  hebben. Het is niet bekend hoe lang men dit als onderhoudsmedicatie moet blijven gebruiken. Ook is niet bekend wat eventuele gevolgen zijn van jarenlang gebruik van antidepressiva. We weten wel dat het gebruik van antidepressiva vervelende bijwerkingen kan geven. Die bijwerkingen kunnen impact hebben op het dagelijks functioneren en op de kwaliteit van leven. Afbouwen is niet altijd makkelijk, omdat bij het stoppen van deze medicatie klachten kunnen optreden. Hulp bij afbouwen van deze medicatie is mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Om laagdrempelige zorg te kunnen bieden voor kinderen met psychische problemen zijn er bij ons in de praktijk ook Praktijkondersteuners specifiek voor Jeugd. We noemen deze POH GGZ Jeugd.

De werkwijze van de POH-GGZ Jeugd is grotendeels gelijk aan die van de reguliere Praktijkondersteuners Psychische Zorg. De POH GGZ jeugd is werkzaam in een huisartsenpraktijk en biedt hulp aan kinderen, jongeren en/ of hun ouders met opvoed, opgroei, psychische en/of psychosociale problematiek. In de gesprekken worden de problemen in kaart gebracht. Er wordt advies gegeven, kortdurende behandeling geboden of een passende doorverwijzing gegeven.

Problemen die het meest bij kinderen en jongeren voorkomen zijn gedragsproblemen, relatieproblemen en angst. Over het algemeen besteedt de POH GGZ jeugd meer tijd aan een patiënt. Dit komt omdat het systeem waarin een kind of jongere zich bevindt (ouders/broertjes/zusjes), ook vaak betrokken dient te worden tijdens de behandeling.